Hong Kong

Spot Rankings

# Spot 🌍 💨 🌊 🕒
1 Shui Hau Wan Shui Hau Wan / Hong Kong (HKG) 10kts 0.7m 4s

Spot Map


All Airports

Airport Incoming Outgoing Latitude Longitude Altitude
Hong Kong, Hong Kong (HKG) 184 173 22.309 113.915 28ft